Betaling af husleje

Som lejer har du pligt til at sørge for, at huslejen bliver betalt til tiden og i henhold til lovgivningen, betyder det senest den første hverdag i måneden.

Girokort
Du modtager et girokort, hvis du ikke har tilmeldt betaling af husleje til PBS via Nets. Dette girokort modtager du senest fem dage før den 1. i en måned. Har du ikke modtaget et girokort den 27. i en måned, skal du kontakte din ejendomsadministrator, så du kan få et nyt girokort tilsendt.

PBS – automatisk betaling
Har du tilmeldt din huslejebetaling til PBS, vil det fremgå af din månedlige PBS-oversigt, som bliver sendt til din e-boks ca. en uge før den 1. i en måned. Her vil det fremgå, hvad der betales automatisk.

BEMÆRK: er der ikke penge nok på din bankkonto, bliver dine PBS-betalinger afvist. Det er altså ikke nok at notere sig, at huslejen betales via PBS, man skal også holde øje med, om den reelt går igennem.
Ved fraflytning er det vigtigt, at du selv framelder aftalen, det har UBSBolig a/s ikke adgang til.

Aftale vedr. husleje
Der kan ikke laves afdragsordninger vedr. husleje, den skal betales til tiden hver måned. Er huslejen ikke indkommet til tiden, får du en rykker og et gebyr for for sent betalt husleje. Betales huslejen stadig ikke, så ophæves lejemålet.