Bækkegården

Bækkegården

Bækkegården, 3650 Ølstykke

Bækkegården ligger i Ølstykke og er almene lejeboliger. Vil du søge boligerne, skal dette gøres gennem Find Bolig. Det koster 175 kr. at være skrevet op pr. år.

I højremenuen vil du kunne finde en lang række relevante dokumenter, herunder den gældende husorden.

Vi får ofte stillet en række spørgsmål, som der herunder forsøges svaret på:

Ejendommens kontaktpersoner
Driftskontor Roskilde
Driftskontoret kan svare på spørgsmål om den daglige pasning og vedligeholdelse af ejendommen og de tekniske installationer, fx fejl- og mangler i boligen, vedligeholdelse, affaldssortering mv.

Ejendomsadministrator Michelle Andersen
Ejendomsadministratoren kan svare på spørgsmål om betaling af leje, studiedokumentation, a conto varme, varmeregnskab mv.

Kontaktpersoner 
Driftskontor
Roskilde
Træffetid 
7.30-12.00 på hverdage
Telefon 
+45 33 34 77 88
Referater 
16. maj 2018
Formandens beretning 2018
Ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2018
Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2019
Orienteringsbrev vedr. driftskontor juli 2019
Formandens beretning 2018/19
Afdelingsmøde 04. sept. 2019
Formandens beretning 2019/20
Afdelingsmøde 02. sept. 2020
Afdelingsmøde 01. sept. 2021
Ekstraordinært afdelingsmøde 03. februar 2022
Afdelingsmøde 31. august 2022
Husorden 
Vedligeholdelsesreglement
Beboermappe inkl. husorden februar 2022
Vedtægter 
DUAB Vedtægter
Regnskaber 
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023