Bækkegården

Bækkegården

Bækkegården, 3650 Ølstykke
XÅbningstiderUBSBOLIG A/S holder lukket for personlig henvendelse. Der er åben for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10 til 12. Du kan finde kontaktinfo på netop din administrator i højre side.

Bækkegården ligger i Ølstykke og er almene lejeboliger. Vil du søge boligerne, skal dette gøres gennem Find Bolig. Det koster 175 kr. at være skrevet op pr. år.

I højremenuen vil du kunne finde en lang række relevante dokumenter, herunder den gældende husorden.

Vi får ofte stillet en række spørgsmål, som der herunder forsøges svaret på:

Ejendommens kontaktpersoner
Driftskontor Roskilde
Driftskontoret kan svare på spørgsmål om den daglige pasning og vedligeholdelse af ejendommen og de tekniske installationer, fx fejl- og mangler i boligen, vedligeholdelse, affaldssortering mv.

Ejendomsadministrator Michelle Andersen
Ejendomsadministratoren kan svare på spørgsmål om betaling af leje, studiedokumentation, a conto varme, varmeregnskab mv.

Kontaktpersoner 
Driftskontor
Roskilde
Træffetid 
7.30-12.00 på hverdage
Telefon 
+45 33 34 77 88
Referater 
16. maj 2018
Formandens beretning 2018
Ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2018
Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2019
Orienteringsbrev vedr. driftskontor juli 2019
Formandens beretning 2018/19
Afdelingsmøde 04. sept. 2019
Formandens beretning 2019/20
Afdelingsmøde 02. sept. 2020
Husorden 
Velkomstbrev til nye beboere 2018
Vedligeholdelsesreglement
Beboermappe inkl. husorden, sept. 2020
Vedtægter 
DUAB vedtægter
Regnskaber 
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020
Budget 2021