Bækkegården

Bækkegården

Bækkegården, 3650 Ølstykke
XÅbningstiderUBSBOLIG A/S holder igen åbent både pr. telefon og for personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse mandag – onsdag kl. 10 -12 & kl. 13 – 15 torsdag kl. 13 – 17 fredag kl. 10 – 12 - Personlig fremmøde tirsdag kl. 10 – 12 torsdag kl. 13 – 17

Bækkegården ligger i Ølstykke og er almene lejeboliger. Vil du søge boligerne, skal dette gøres gennem Find Bolig. Det koster 175 kr. at være skrevet op pr. år.

I højremenuen vil du kunne finde en lang række relevante dokumenter, herunder den gældende husorden.

Vi får ofte stillet en række spørgsmål, som der herunder forsøges svaret på:

Ejendommens kontaktpersoner
Varmemester René Thuesen
Varmemesteren kan svare på spørgsmål om den daglige pasning og vedligeholdelse af ejendommen og de tekniske installationer, fx fejl- og mangler i boligen, vedligeholdelse, affaldssortering mv.

Ejendomsadministrator Michelle Andersen
Ejendomsadministratoren kan svare på spørgsmål om betaling af leje, studiedokumentation, a conto varme, varmeregnskab mv.

Kontaktpersoner 
Driftskontor
Roskilde
Træffetid 
7.30-12.00 på hverdage
Telefon 
+45 33 34 77 88
Referater 
26. maj 2015 - Afdeling
Nyhedsbrev fra bestyrelsen - marts 2016
18. maj 2016
Nyhedsbrev fra bestyrelsen - april 2017
17. maj 2017
Formandens beretning 2017
16. maj 2018
Formandens beretning 2018
Ekstraordinær generalforsamling 30. maj 2018
Nyhedsbrev fra bestyrelsen februar 2019
Orienteringsbrev vedr. driftskontor juli 2019
Formandens beretning 2018/19
Afdelingsmøde 04. sept. 2019
Husorden 
Velkomstbrev til nye beboere 2018
Beboermappe m. husorden, sept. 2019
Vedtægter 
DUAB vedtægter
Regnskaber 
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019
Budget 2020