Lauritz Sørensens Vej

Lauritz Sørensens Vej

Lauritz Sørensens Vej 3-13, 2000 Frederiksberg

Lauritz Sørensens Vej ligger på Frederiksberg. Vil du søge boligerne, skal dette gøres gennem CIU. Du kan evt. ringe til dem på 33 11 64 44 i deres åbningstid. Inden du ringer, bedes du have lavet en ansøgning på hjemmesiden.

I højremenuen vil du kunne finde en lang række relevante dokumenter, herunder den gældende husorden.

Vi får ofte stillet en række spørgsmål, som der herunder forsøges svaret på:

Kollegiet har sin egen hjemmeside http://www.lauritz.dk

Ejendommens kontaktpersoner
Varmemester Brian Birkling
Varmemesteren kan svare på spørgsmål om den daglige pasning og vedligeholdelse af ejendommen og de tekniske installationer, fx fejl- og mangler i boligen, vedligeholdelse, affaldssortering mv.

Ejendomsadministrator Anni Vagner
Ejendomsadministratoren kan svare på spørgsmål om betaling af leje, studiedokumentation, a conto varme, varmeregnskab mv.

Kontaktpersoner 
Varmemester
Brian Birkling
Træffetid 
7.30-12.00 på hverdage
Telefon 
+45 27 78 38 55
E-mail 
Referater 
20. september 2016
28. september 2017
20. september 2018
Husorden 
revideret september 2018
Vedtægter 
Vedligeholdelsesreglement
Vedtægter
Regnskaber 
Budget 2014
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget 2019