Lauritz Sørensens Vej

Lauritz Sørensens Vej

Lauritz Sørensens Vej 3-13, 2000 Frederiksberg

Lauritz Sørensens Vej ligger på Frederiksberg. Vil du søge boligerne, skal dette gøres gennem CIU. Du kan evt. ringe til dem på 33 11 64 44 i deres åbningstid. Inden du ringer, bedes du have lavet en ansøgning på hjemmesiden.

I højremenuen vil du kunne finde en lang række relevante dokumenter, herunder den gældende husorden.

Vi får ofte stillet en række spørgsmål, som der herunder forsøges svaret på:

Kollegiet har sin egen hjemmeside http://www.lauritz.dk

Ejendommens kontaktpersoner
Varmemester Brian Birkling
Varmemesteren kan svare på spørgsmål om den daglige pasning og vedligeholdelse af ejendommen og de tekniske installationer, fx fejl- og mangler i boligen, vedligeholdelse, affaldssortering mv.

Ejendomsadministrator Anni Vagner
Ejendomsadministratoren kan svare på spørgsmål om betaling af leje, studiedokumentation, a conto varme, varmeregnskab mv.

Kontaktpersoner 
Varmemester
Brian Birkling
Træffetid 
7.30-12.00 på hverdage
Telefon 
+45 27 78 38 55
E-mail 
Referater 
20. september 2016
28. september 2017
Husorden 
Vedtægter 
Vedligeholdelsesreglement
Vedtægter
Regnskaber 
Budget 2014
Budget 2015
Budget 2016
Budget 2017
Budget 2018
Budget-udkast 2019