Flytteafregning FAQ

I forbindelse med din fraflytning bliver der foretaget et fraflytningssyn af din bolig, hvor du bliver indkaldt og har mulighed for at deltage.

Du kan forvente af modtage din flytteafregning 4 - 6 uger efter fraflytning/endelig genudlejning.

Vi bestræber os dog altid på at afregne så hurtigt som overhovedet muligt.

Du kan her læse mere om fraflytning og vedligeholdelsesordninger for almene boliger.