Forbrugsregnskab

På Dansvej laves der forbrugsregnskab for varme og vand for samtlige boliger.
Af din huslejeopkrævning vil det fremgå, hvad du indbetaler i a conto varme og a conto vand.

Varme
Regnskabsåret for at forbrugsregnskabet for varme starter hvert år den 1. december og afsluttes den 30. november.
I henhold til lovgivningen skal varmeregnskabet foreligge hos lejerne fire måneder efter afslutningsdatoen, i dette tilfælde den 30. november eller tre måneder fra modtagelsen af årsafregningen fra varmeleverandøren.

Af varmeregnskabet vil det fremgå om lejer har betalt for meget i a conto = penge retur, eller for lidt i a conto = efterregning.
Fraflytter man sit lejemål i f.eks. oktober måned, vil varmeregnskabet først foreligge i februar måned halvandet år efter.

Det er vigtigt, at man som fraflytter husker at opgive sin nye adresse til administrationen, så vi kan fremsende opgørelsen til korrekt adresse. Flytter du adresse igen, inden du har modtaget det afsluttende varmeregnskab, skal du huske at kontakte os og oplyse din nye adresse.

Der kan – hvis det ønskes – laves et særskilt varmeregnskab ved fraflytning. Du skal dog være opmærksom på, at du af målerfirmaet vil blive opkrævet et ekstra gebyr, som koster i omegnen 750 kr.

Vand
Vandregnskab udarbejdes efter samme principper som varmeregnskabet og med de samme frister.