Husorden/ændring af husorden

XÅbningstiderUBSBOLIG A/S holder igen åbent både pr. telefon og for personlig henvendelse. Telefonisk henvendelse mandag – onsdag kl. 10 -12 & kl. 13 – 15 torsdag kl. 13 – 17 fredag kl. 10 – 12 - Personlig fremmøde tirsdag kl. 10 – 12 torsdag kl. 13 – 17

Husordensregler er udtryk for de normer for samvær, som beboerne har besluttet.

Ifølge lejekontrakten skal en lejer overholde afdelingens gældende husorden, samt andre rimelige påbud til sikring af god orden.

Lejeren skal sørge for, at reglerne også overholdes af de øvrige medlemmer af husstanden, samt gæster.

Det er afdelingsmødet/beboermødet der fastsætter husordenen. Har du forslag til ændringer i husordenen, så kontakt din afdelingsbestyrelse/beboerråd for at høre nærmere om mulighederne.