Husorden/ændring af husorden

Husordensregler er udtryk for de normer for samvær, som beboerne har besluttet.

Ifølge lejekontrakten skal en lejer overholde afdelingens gældende husorden, samt andre rimelige påbud til sikring af god orden.

Lejeren skal sørge for, at reglerne også overholdes af de øvrige medlemmer af husstanden, samt gæster.

Det er afdelingsmødet/beboermødet der fastsætter husordenen. Har du forslag til ændringer i husordenen, så kontakt din afdelingsbestyrelse/beboerråd for at høre nærmere om mulighederne.