Opsigelse af lejemål ved dødsfald

Ved dødsfald skal de pårørende eller evt. værge opsige afdødes bolig, opsigelsen kan foretages her.

Så snart der foreligger en bekræftelse på, at boligen er blevet ryddet, og der er aftalt en synsdato med ejendommens inspektør, kan genudlejningen påbegyndes.

Det bestræbes altid at der sker genudlejning så hurtigt som muligt, således at boet kan blive frigjort fra lejemålets forpligtelser før tid i forhold til opsigelsesvarslet.

Opsigelsesvarslet fremgår af lejekontrakten og kan være kortere, hvis lejemålet er en plejebolig. Kontakt evt. den ansvarlige ejendomsadministrator. Du kan finde administratoren på ejendommen ved at søge ejendommen frem her på hjemmesiden.

Der skal fremsendes en skifteretsattest, så snart den foreligger. Skifteretsattesten er en nødvendighed for der kan foretages en endelig afregning af lejemålet.