Opsigelse af lejemål

Dit opsigelsesvarsel er løbende måned + 3 måneder!

Når du ønsker at fraflytte din bolig, er der nogle regler, du skal være opmærksom på:

Hvis du bor alene i lejemålet, kan du:

  • bruge vores formular [der er link i højremenuen]

Hvis I bor to i lejemålet, skal I:

  • begge lejere udfylde formularen [der er link i højremenuen] og i kommentarfeltet skrive, hvordan tilbagebetaling af evt. overskydende depositum/indskud skal ske. Det kan fx være, at en af de to lejere får hele beløbet retur, men det kan også være, at I deler det i to lige store halvdele (50/50) eller en tredje løsning

Opsigelsesvarsel
I din/jeres bolig er det juridiske opsigelsesvarsel løbende måned + 3 måneder. Det vil sige at for at finde ud af, hvor længe man hæfter for husleje, tager man den dato, man opsiger boligen (løbende måned), og lægger tre måneder til.

Eksempel 1:
Du vælger at opsige boligen den 31. marts. Hvis du lægger løbende måned og tre måneder til, så hæfter du frem til den 30. juni.

Eksempel 2:
Du vælger at opsige boligen den 2. april. Hvis du lægger løbende måned og tre måneder til, så hæfter du frem til den 31. juli.

Skæringsdatoen er altså den sidste dag i en måned.

Når du/I sender en opsigelse, vil du/I altid modtage en bekræftelse tilbage - enten pr. mail eller pr. brev. Læs bekræftelsen igennem, så du/I sikrer jer, at der ikke er sket en misforståelse.

Udflytning før tid
Det er også en mulighed at vælge at fraflytte før det juridiske opsigelsesvarsel ender - du må gerne flytte før tid. Du kan vælge at opsige din bolig den 15. marts til fraflytning 15. juni.

Så vil du få en bekræftelse retur, hvor der står, at UBSBolig a/s vil forsøge at genudleje din bolig til den 15. juni, og hvis det lykkedes, sparer du 14 dages husleje. Hvis det ikke lykkedes, så hæfter du frem til den 30. april.

Uanset om boligen bliver genudlejet eller ej, så skal den stå tom, fra den dato du har oplyst, at du fraflytter.

Formular til opsigelse.