STUDIETJEK 2019

Studietjek 2019

Studietjekket for 2019 er inddelt i 4 kategorier:

1. Unge under uddannelse uden særlige forhold skal indsende en tro- og loveerklæring (hovedparten vil kunne bruge denne blanket, læs den derfor igennem inden du beslutter dig).
2. Opfylder du ikke betingelserne i tro- og loveerklæringen skal du indsende fuldt studietjek.
3. Kommunalt anviste lejere skal indsende dokumentation fra kommunen på, at de stadig berettigede til at bo i ungdomsbolig. Har du fået din bolig gennem RIU-Roskilde eller CIU (www.s.dk kan denne blanket ikke benyttes.
4. Andre unge med særlige behov, indstillet af et indstillingsudvalg, skal indsende særlig dokumentation.

For så vidt angår kategori 1 til 3 skal alle indtastningsfelter i de tilhørende blanketter være udfyldt for at blive betragtet som gyldig studiedokumentation, herunder kunde-/lejemålsnummer.

Blanketterne skal indscannes og sendes pr. mail til info@ubsbolig.dk med angivelse af følgende i emnefeltet: Studietjek og dit kunde-/lejemålsnummer. Dit kunde-/lejemålsnummer fremgår af din huslejeopkrævning / BS oversigt og din lejekontrakt. Er du i tvivl om hvor du finder kundenummeret kan du finde yderligere oplysninger her.

Vi håndterer ikke zip-filer og kan heller ikke tilgå dokumenter mv., der ligger i fx dropbox, On Drive og lignende.

Da vi modtager mellem 3.000 og 4.000 skemaer er det vigtigt at kunde-/lejemålsnummeret fremgår både af skemaet og emnefeltet, hvis du indsender pr. mail.

Behandlingen af studietjekket vil foregå i perioden april, maj og juni 2019.

Hvis du ønsker flere oplysninger om hvordan vi behandler de personoplysninger du indsender ifm. studietjekket kan du læse mere her.

Er dit kundenummer ikke angivet, vil din dokumentation blive betragtet som ugyldig og vil ikke blive behandlet.

1. Unge under uddannelse uden særlige forhold indsender en tro- og loveerklæring. Du kan læse mere om en tro og loveerklæring her.
Som hovedregel bliver studietjek udført ved udfyldelse af en erklæring på tro og love. Hvis du opfylder betingelserne i erklæringen, skal du blot udfylde, underskrive og sende den til UBSBOLIG A/S. Du kan dog senere blive udtrukket til stikprøvekontrol. Stort set alle kan benytte tro og- loveerklæringen.

Åbn tro- og loveerklæring her

2. Opfylder du ikke betingelserne i tro- og loveerklæringen
Hvis du ikke opfylder betingelserne i tro- og loveerklæringen, skal du indsende et fuldt studietjek. Det indebærer, at du udfylder et normalt studietjekskema, udskriver og underskriver skemaet, samler den tilstrækkelige dokumentation fra din uddannelsesintsitution (og evt. supperende dokumentation) og sender det til UBSBOLIG A/S.

Åbn fuldt studietjekskema her

3. Kommunalt anviste lejere indsender dokumentation fra kommunen på, at de stadig er berettigede til at bo i ungdomsbolig
Hvis du blev anvist lejemålet af kommunen, skal du indsende en udtalelse fra kommunen, hvoraf det fremgår, at du stadig er berettiget til at bo i ungdomsbolig.
Du kan bede din sagsbehalder udfylde nedenstående blanket, udskrive og underskrive skemaet. Det er vigtigt, at du oplyser din sagsbehandler om dit kundenummer, så blanketten bliver udfyldt korrekt.

Åbn kommunalt skema her

4. ”Andre unge med særlige behov”, indstillet af et indstillingsudvalg indsender dokumentation for deres særlige behov.
Er du en af de meget få lejere, som er indstillet som ”andre unge med særlige behov” gennem et indstillingsudvalg (CIU, RIU-Roskilde) og er du ikke under uddannelse, skal  du indsende dokumentation i form af den skriftlige godkendelse du har modtaget fra indstillingsudvalget i forbindelse med du blev tildelt boligen. Du vil efterfølgende blive kontaktet.