Vedligeholdelsesreglement B

Din bolig er underlagt B-ordningen.

Når en afdeling har valgt at B-ordningen er gældende som vedligeholdelsesreglement, skal udlejer sørge for boligens indvendige vedligeholdelse i form af hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.
Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som beboeren indbetaler til.

Er der ikke penge på vedligeholdelseskontoen skal lejer selv dække udgifterne.
Vedligeholdelse udføres på beboerens opfordring af udlejerens håndværkere eller beboeren selv. Vælger beboeren at udlejers håndværkere skal udføre arbejdet, vil beboeren selv skulle dække en overskridelse af vedligeholdelseskontoen.

Udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

Når boligen er opsagt til fraflytning, råder beboeren ikke længere over boligens vedligeholdelseskonto.
Beboeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Du kan finde vedligeholdelsesreglementet på din ejendomsside.