Opsigelse/Termination

Alle felter markeret med * skal udfyldes/All boxes marked in * are to be filled out.

Du vil efter at have indsendt blanketten modtage et autosvar, dette er ikke en bekræftelse af opsigelsen. Du vil inden for 5 dage modtage en officiel bekræftelse af opsigelsen pr. mail, modtager du ikke denne, bedes du kontakte os på info@ubsbolig.dk. De data du indsender gemmer vi for at dokumentere din opsigelse. Du kan finde flere informationer om vores behandling af persondata på: https://www.ubsbolig.dk/da/Persondata

You will after submitting the form receive an auto responder, this is not a confirmation of the termination. You will within 5 days receive an official confirmation of the termination by mail, if you do not receive this, please contact us at info@ubsbolig.dk. The data you submit will be saved to document your termination. You can find further information regarding our processing of your personal information at: https://www.ubsbolig.dk/da/Persondata

 

Se din lejekontrakt eller huslejeopkrævning/Find it on your lease or rent invoice

Lejemål der opsiges/Tenancy to be terminated

Dato skal være d. 1. eller d. 15. - The date of moving out the 1st or 15th

Ny adresse/New address

Bankoplysninger/Bank details

Til afregning af indbetalt depositum/Settlement of paid-in deposit

Øvrige kontaktoplysninger/Other contact details

Jeg giver hermed samtykke til, at mine kontaktinfo videregives til
ejendommens driftspersonale samt ansøgere, der får boligen tilbudt,
med henblik på fremvisning af boligen.