Forslag til afdelingsmøde

Vejledning til udarbejdelse af forslag til afdelingsmøder

  • Alle beboere, som har adgang til og stemmeret på afdelingsmødet, har ret til at stille forslag til afdelingsmødet.
  • Forslag skal stilles skriftligt til din administrator og senest være administrator i hænde 2 uger før mødet. Forslaget skal sendes til info@ubsbolig.dk eller administrator for ejendommen.
  • Hvis det koster penge at gennemføre forslaget, skal forslagsstiller vedlægge et bilag med priser sammen med forslaget.
  • Senest en uge inden mødet vil dit forslag blive omdelt til beboerne i din afdeling. Det er ikke nødvendigt, at du som forslagsstiller er til stede på afdelingsmødet, men det anbefales.
  • Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker hjælp til at stille et forslag, kan du henvende dig til, dine medbeboere, ejendomsadministratoren eller på ejendomskontoret.
Forslag, afdelingsmøde

Forslagsstiller

Forslaget

Maximum file size: 5MB