UBSBOLIG A/S

Hvad kan vi, og hvad gør vi

UBSBOLIG’s portefølje er delt mellem studieboliger og klassiske ejendoms­porteføljer. Vedligeholdelses­budgetter, budgetter og regnskaber, ind- og udflytninger, klager, viceværter, forbrugs­regnskaber og meget, meget mere er alle dele, vi håndterer og kan håndtere. Vi bevæger os rundt i alle typer af lovgivning og med alle typer af ejerformer og ejertyper.

Vi har mere end 50 års erfaring med studieboliger, men administrerer også klassiske ejendomsporteføljer, primært for private, men også almene boligselskaber.

Hvad lægger vi vægt på

Vores holdning er, at den grundlæggende administration skal være i orden, og vi må aldrig gå på kompromis med, at det skal fungere. Vi vil gerne udvikle os og skabe nye forretningsområder, men det må aldrig ske på bekostning af fundamentet – at ejendommene er veldrevne, og at såvel ejer som beboer oplever nærhed og kvalitet.

Det er vores holdning, at alle funktioner i kundeplejen er vigtige. Det betyder for os, at den medarbejder, der laver lejekontrakten, er lige så vigtig som den medarbejder, der laver regnskab og går en markvandring. At betjene en kunde er et teamwork, og for kunden er det den totale oplevelse, der bliver bedømt. Derfor opererer UBSBOLIG med en rimelig flad struktur, hvor alle medarbejdere er med til at drøfte strategi og handlingsplaner. På den måde tror vi på, at alle tager ejerskab for UBSBOLIG og dermed for kunden og kundens interesser.

Transparens er et nøgleord for os. Det være sig internt i UBSBOLIG såvel som over for kunderne.

Administrationsaftaler er fortrolige, men vi kan stå inde for, hvad hver kunde betaler. Hos os er man ikke en mere eller mindre vigtig kunde. Vi tilvælger gerne en kunde, men vi håber også, at kunden tilvælger os. Der er ikke to kunder, der er ens, og vi modtager meget gerne ris og ros fra kunden, da vi aldrig bliver bedre, hvis ikke vi får at vide, hvad vi er mindre gode til. Et samarbejde er altid en dialog.

Orden i penalhuset

UBSBOLIG har de forsikringer, som man med rimelighed kan forvente af et administrationsselskab. Vi har endnu ikke oplevet, at en kunde ikke har kunnet få sin forsikring til samme pris eller billigere hos os. Og kunden bestemmer naturligvis selv, hvor de vil være forsikret.

UBSBOLIG har en ISAE 3402 type 1-erklæring og en ISAE 3402 type 2 erklæring, som vi stiller til rådighed for vore kunder.

UBSBOLIG arbejder efter et sæt forretningsgange og et kvalitetsprogram, som vi gennemgår og opdaterer hvert år. Alle medarbejdere deltager i dette arbejde, så vi sikrer, at medarbejderne kender forretningsgangene, og sådan at det er eksperterne, der gennemgår dem.

Ordentlighed, troværdighed og transparens er blot nogle af nøgleord, der kendetegner vores arbejde og dagligdag. Vi har ikke en fiks og færdig CSR-strategi – vi er alt for bange for, at det kan blive en sovepude.

DIS Fonden – historien

UBSBOLIG A/S er et aktieselskab ejet af DIS Fonden.

DIS Fonden blev stiftet i 1946 af tre studenterråd i og omkring København. Studenterrådet ved Københavns Universitet, Studenterrådet ved Handelshøjskolen (CBS) og Studenterrådet ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL, Landbohøjskolen nu Science). Fonden havde til formål, sammen med DSB, at sende studerende ned til Mellemeuropa og hjælpe med at genopbygge Europa efter 2. verdenskrig. DSB stillede tog og lokoførere til rådighed, og Fonden fandt frivillige studerende.

Efter Marshallhjælpen besluttede Fonden at fokusere indenlands i stedet.

Det blev gennem årene til en række initiativer – DIS rejser, DIS Study, DIS Congress service, Kantinedrift, Hoteldrift (kollegie i semestrene og hoteldrift i sommermånederne) og meget mere.

Op gennem 80’erne blev ejendomsadministrationen udvidet, og Fonden ændrede navn til DIS Bygge- og Ejendomsadministration. Sideløbende blev alle andre aktiviteter frasolgt; DIS Study eksisterer fortsat som selvstændig organisation, DIS rejser sælges til Kilroy, DIS Congress service eksisterer fortsat som selvstændig organisation, og andre aktiviteter er nedlagt.

Grundet mange omstændigheder blev stort set hele ejendomsporteføljen frasolgt i 2003 til Dan-Ejendomme A/S (nu DEAS). Det eneste, der ”bevares”, er studieboligadministrationen, som lægges i et I/S, der ejes delvis af Fonden og delvist af DEAS – UngesBoligService I/S, med DEAS som forretningsfører.

I 2012 beslutter Fonden at købe DEAS ud af interessentskabet og omdanner UngesBoligService I/S til et aktieselskab, der kommer til at hedde UBSBOLIG A/S.
Fondens formål har i alle årene været at understøtte unge under uddannelse. Se i øvrigt www.disfonden.dk.

Fonden ejer yderligere et selskab – DAF ApS (Det Administrative Fællesskab). Anpartsselskabets formål er at lave bogholderivirksomhed for studenterorganisationer og andre små organisationer/NGO’er.

Ved at lave bogholderi og regnskab for denne type organisationer/virksomheder hjælper det kunden til at kunne fokusere på deres formål og samtidig være trygge ved, at deres regnskaber lever op til de krav, omverdenen måtte stille. DAF er ikke og skal ikke være en overskudsgivende virksomhed.

UBSBOLIG A/S – historien

UBSBOLIG blev dannet i november 2012. I sommeren 2013 flyttede UBSBOLIG fra DEAS og ind på hjørnet af Gammel Torv og Frederiksberggade.
Porteføljen består af tre almene boligorganisationer, en række selvejende kollegier, nogle fondskollegier og støttede/private kollegier. Geografien er fortrinsvis København og Roskilde.

Herudover er UBSBOLIG forretningsfører for CentralIndstillingsUdvalget (CIU) og RIU-Roskilde, der er indstillingsudvalgene i henholdsvis København og Roskilde.

Milepæle

I 2012 ophæves byggestoppet for studieboliger i København, og Københavns Kommune opfordrer private investorer til at bygge studieboliger også. Københavns Kommune åbner også op for – igen – at give grundkapitaltilskud til, at almene boligorganisationer kan bygge ungdomsboliger.

I 2015 starter UBSBOLIG et samarbejde med Danica Ejendomme om at rådgive og senere administrere Nordbro – et stort studieboligkompleks på ydre Nørrebro. Det bliver et vendepunkt for UBSBOLIG, da vi med dette projekt kan omsætte vores mangeårige viden om studieboliger til at danne de bedste rammer for en ejendom, hvor fællesskab for beboerne har de bedste rammer for at kunne udfolde sig. Grunden er, at UBSBOLIG – sammen med bygherre, bygherrerådgiver og arkitekt – kan sætte sit præg for fundamentet/ejendommen, som med transparens og indretning kan danne rammen for, at vi som administrator kan opbygge det bedste fællesskab til glæde for beboerne og også til glæde for ejer (mere herom senere).

I 2015 bliver det besluttet, at UBSBOLIG skal have sit eget ventelistesystem. Hidtil har UBSBOLIG benyttet et ventelistesystem udviklet af DEAS, men UBSBOLIG mener, at et system, der er specielt udviklet til at kunne indstille til studieboliger, vil være et gode for alle ansøgere, men også os selv, kommuner og andre aktører, der interesserer sig for studieboliger. Det er meget komplekst at indstille til studieboliger, da der ikke alene er et anciennitetskriterium, men også en del trangskriterier (afstand til uddannelse, nuværende boligsituation, børn og mange andre forhold). Med andre ord – et ventelistesystem, der er udviklet til studieboliger, vil kunne være et ventelistesystem, der kan håndtere alle typer af boliger.

I 2021 aflægger UBSBOLIG sit hidtil bedste regnskab (top- og bundlinje), hvor omsætningen fra 2012 er steget til næsten det dobbelte og nu med en portefølje, som består af alle typer af studieboliger og en række private investorer med klassiske porteføljer.

I 2022 kommer en stor privat ejendomsportefølje ind.

UBSBOLIG er medlem af

NSBO

DIS Fonden har i 1975 været med til at starte NSBO, som er et samarbejde mellem de skandinaviske lande, hvor erfaringsudveksling om studieboliger er formålet. UBSBOLIG er og har altid været repræsenteret i bestyrelsen.

www.nsbo.eu

Forretningsførerklubben

Alle studiebyer i Danmark (Sønderborg, Aarhus, Aalborg, Svendborg, Odense, Roskilde, Lyngby og København) er samlet i forretningsførerklubben, som er et erfaringsudvekslingsforum for studieboliger i Danmark. Forretningsførerklubben er høringsberettiget på alle lovforslag om studieboliger, udpeger et medlem til Byggeskadefonden og sidder i diverse statslige udvalg.

UBSBOLIG repræsenterer København og Roskilde.

Ejendom Danmark

UBSBOLIG er som administrationsvirksomhed medlem af Ejendom Danmark.

www.ed.dk

Fonden For Billige Boliger

DISfonden var med til at starte Fonden For Billige Boliger i 2006. UBSBOLIG er DISfondens repræsentant i bestyrelsen.

www.fondenforbilligeboliger.dk

Boligselskabernes Landsforening

UBSBOLIG er gennem sine almene boligorganisationer medlem af BL.

www.bl.dk

Tænketanken – Demokratisk Erhverv

UBSBOLIG har været med til at stifte Tænketanken Demokratisk Erhverv i 2018. UBSBOLIG har været repræsenteret i bestyrelsen siden starten og skal forlade bestyrelsen i 2023 i henhold til vedtægterne. Tænketanken lejer sig ind hos UBSBOLIG.

www.demokratiskerhverv.dk

Herudover har UBSBOLIG et udstrakt samarbejde med de studerendes organisationer – ikke mindst Danske Studerendes Fællesråd (DSF), som vi, som et bevidst valg, bor i ejendom med.