Mission og vision

Mission og vision

UBSBOLIG fornyer jævnligt sin strategi. Strategien udmøntes i en handlingsplan, som vi arbejder med i strategiperioden. Såvel strategien som handlingsplanen er ikke alene medarbejderne bekendt, de har også været med til at udarbejde den.

Den nuværende strategiperiode er udvidet på grund af Covid19. Det er bestyrelsens holdning, at det er vigtigere at komme ordentlig i mål end at nå det på tid – navnlig når der er gode udefrakommende grunde. Strategien blev vedtaget af bestyrelsen i december 2018. I 2023 skal vi udarbejde en ny strategi med tilhørende handlingsplan.

Missionen er at levere kundenær, ansvarlig og digital administration og udvikling af boliger, som beboerne ønsker at bo og engagere sig i.

Det er ønsket, at udviklingen i strategiperioden skal bygge videre på det fundament, den forrige strategiperiode op- og udbyggede: Stærke faglige kompetencer, kvalitet, risikostyring, rettidighed og value add.

Visionen i strategiperioden er at være den mest attraktive leverandør for kunder, der prioriterer kundenær, ansvarlig og digital administration af boliger, som beboerne ønsker at bo og engagere sig i.

At være bredt kendt, anerkendt og respekteret i relevante netværk for den ansvarlige udvikling og administration, vi leverer.

At kunden oplever alle UBSBOLIG’s medarbejdere som ansvarlige samarbejdspartnere.

UBSBOLIG i tal

UBS administrerer mere end 7.000 enheder fordelt på studieboliger og klassiske ejendomsporteføljer. Vi administrerer almene, selvejende, fonds-, og private kollegier/boliger. Sidstnævnte både for institutionelle investorer, udenlandske kapitalfonde, enkeltejere og boliger ejet af en virksomhed.

Vi indstiller til cirka 13.000 boliger, og der er cirka 16.000 ansøgere i vores ventelistesystem.

Vi er opdelt i fire hovedafdelinger: Indstilling, drift, regnskab og administration. Hertil kommer diverse tværgående funktioner som HR. I alt er vi cirka 30 medarbejdere på kontoret i København.

Vi holder to fester årligt, en sommerfest og en julefrokost, hvor de ansatte på ejendommene også deltager. Uanset om de ansatte på ejendommene er ansat af kunden, af UBSBOLIG eller en løsning derimellem, udøver UBSBOLIG arbejdsgiveransvaret, og de ansatte er vore kolleger. Ligesom vi holder interne møder i UBS, holder vi også tre til fire møder om året for de ansatte på ejendommene.