Ønsker til intern flytning

Vilkår for intern flytning

  • Dit opsigelsesvarsel er også gældende ved intern flytning.
  • Du skal indbetale nyt depositum m.v. til den nye bolig, før du får det resterende fra den tidligere bolig tilbage.
  • Det anbefales, at der er minimum 14 dages overlap ift. indflytning i ny bolig og fraflytning fra tidligere bolig.
  • Du kan ikke modtage tilbud på intern flytning, hvis du har restance på din nuværende bolig.
  • Hvis ikke du svarer på tilbuddet, vil du blive slettet fra den interne venteliste.
  • Du kan kun flytte internt i din nuværende ejendom/afdeling.

OBS: På visse ejendomme opkræver målerfirmaet gebyrer for flytteaflæsning af forbrugsmålerne.

Ønsker til intern flytning
Ønsker kan være: Type af bolig, bestemt adresse, bestemt opgang, størrelse på bolig, eget køkken, eget bad etc.