Klageformular

UBSBOLIG beder dig bruge følgende formular, hvis du har en klage over en eller flere beboere i din ejendom.

  • Du skal, inden du klager, have forsøgt at gå i dialog med den/dem, der klages over, og undersøgt mulighederne for at løse dette internt.
  • Hvis flere husstande er sammen om klagen, skal formularen printes og underskrives af samtlige husstande.
  • Du vil modtage en kvittering på, at klagen er indsendt.
  • Behandlingstiden på klager er op til 4 uger, alt efter klagens omfang.
Klage

Dine oplysninger

Du kan finde dit lejemålsnr. i din lejekontrakt på side 1 i øverste højre hjørne.

Inden resten udfyldes, skal du være opmærksom på:
Din klage vil, så længe UBSBOLIG behandler den, være anonym. Klager kan dog ikke forblive anonyme i tilfælde af en rets- eller nævnssag.

Du skal derfor, inden du klager, være helt sikker på, om du vil stå personligt frem ved en eventuel videregående sag.

Hvis generne er vedvarende efter behandlingen af tidligere indsendt klage, skal der indsendes en ny klage.

Accept af betingelser og vilkår

Hvem klages der over

Hvad klages der over

Er det første klage, du indsender omkring vedkommende?
Hvilken type klage er der tale om?
Tidspunkt
Har du været i dialog med den, der klages over?
Er hændelsen politianmeldt?

Kvittering for anmeldelsen skal kunne fremsendes på forlangende fra UBSBOLIG.