Guide: Fælleskøkkener

At dele køkken med sine medbeboere er godt for det sociale samvær og for fællesskabet, når det går godt, og man er nogenlunde enige om vilkårene…

Derfor har vi her lavet en (ikke udtømmende) række anbefalinger, som I kan lade jer inspirere af:

 • Afhold køkkenmøder f.eks. månedligt, hvor I ser på, hvordan det går og hvad der er af kommende opgaver
 • Udnævn evt. en tovholder pr. køkken/pr. etage, som f.eks. kan være den med overblikket og som uddelegerer opgaver. Rollen kan evt. gå på skift mellem køkkenets beboere
 • Lav rengøringsplaner
 • Hvad skal gøres dagligt?
 • Hvad skal gøres ugentligt?
 • Hvad skal gøres månedligt, kvartalsvist, halvårligt?
 • Hvem har ansvaret for opgaverne hvornår?
 • Lav planer, der passer til jeres køkken/ejendom og være realistiske – skemaer og lister kan være gode til at skabe overblik
 • Sørg for god velkomst og herunder introduktion af opgaver og regelsæt til nye beboere, når de flytter ind
 • Overvej om en fælles køkkenkasse til indkøb af opvaskemiddel/køkkenrulle/karklude etc. er noget for jer. I skal selv administrere den og sørge for, at alle bidrager til den
 • Husk i øvrigt altid at rydde op efter dig selv; så gør du noget godt for fællesskabet og dine medbeboere bliver så glade
 • Alle beboere skal deltage aktivt i rengøring og renholdelse af fælleskøkkenet, uanset hvor meget man benytter sig af de fælles faciliteter