Guide: Fraflytning

  • Vær opmærksom på dit opsigelsesvarsel. Dette fremgår af din lejekontrakt eller på din ejendomsside.
  • Vær opmærksom på om der er istandsættelsesperiode efter fraflytning, hvor du som lejer skal betale leje og evt. aconto og internet. Det vil fremgå i §11 i din lejekontrakt og på ejendomssiden.
  • Opsig boligen ved at udfylde vores opsigelsesblanket.
  • Du vil modtage en bekræftelse på opsigelse fra os inden for 3 hverdage – læs den godt igennem, da der fremgår vigtige informationer heri. Viceværten er CC på bekræftelsen, så vedkommende også ved, at du skal flytte.
  • Du skal i perioden fra opsigelse til fraflytning jf. Lejeloven og Almenlejeloven fremvise boligen til potentielle ansøgere, som får udleveret dit telefonnummer. (jf. opsigelsesformularen).
  • Senest en uge før fraflytningsdatoen modtager du en indkaldelse til fraflytningssyn, hvor dato og tidspunkt for synet fremgår. Har du ønsker om en tidligere synsdato end den du har opgivet i din opsigelse, skal du kontakte viceværten på ejendommen.
  • På fraflytningsdagen gennemgår du og viceværten boligen for at se, hvad der skal laves af istandsættelse. Du får også en (digital) kopi af synsrapporten.
  • Vi bestræber os på, at du modtager din flytteopgørelse indenfor 2 måneder fra din fraflytningsdato.