Guide: Studietjek

  • Du modtager i januar/februar en mail om det årlige studietjek, som skal indsendes, hvis du bor i en bolig med studiekrav.
  • Deadline for at indsende studiedokumentation er 6 uger efter modtagelse af mailen – konkret dato vil fremgå af mailen.
  • Modtager du en godkendelse, skal du underskrive studietjekket/studiedokumentationen med dit eID
  • Modtager du en afvisning, vil der i mailen/materialet være information om årsag samt information om, hvem du kan rette henvendelse til
  • Bliver du opsagt på studietjek, og du er enig i opsigelsen, bedes du udfylde vores opsigelsesformular.

Studietjek ved indflytning

  • Du skal ved indflytning i din bolig med studiekrav sende en tro-og loveerklæring
  • Blanketter til udfyldelse findes her.
  • Du vil modtage en mail når dit indsendte studietjek er behandlet med en godkendelse, eller evt. rettelser, som kan give dig godkendelsen.

Du vil modtage en bekræftelse, når dit indsendte studietjek er behandlet. Denne er enten en godkendelse eller omhandler rettelser, der kan give dig godkendelsen