Opsigelse/Termination

Alle felter markeret med * skal udfyldes/All boxes marked in * are to be filled out.

Du vil efter at have indsendt blanketten modtage et autosvar, dette er ikke en bekræftelse af opsigelsen. Du vil inden for 5 dage modtage en officiel bekræftelse af opsigelsen pr. mail, modtager du ikke denne, bedes du kontakte os på info@ubsbolig.dk

You will after submitting the form receive an auto responder, this is not a confirmation of the termination. You will within 5 days receive an official confirmation of the termination by mail, if you do not receive this, please contact us at info@ubsbolig.dk

 

Se din lejekontrakt eller huslejeopkrævning/Find it on your lease or rent invoice

Lejemål der opsiges/Tenancy to be terminated

Dato skal være d. 1. eller d. 15. - The date of moving out the 1st or 15th

Ny adresse/New address

Bankoplysninger/Bank details

Til afregning af indbetalt depositum/Settlement of paid-in deposit

Øvrige kontaktoplysninger/Other contact details