STUDIETJEK

Studietjek 

Studietjekket  er inddelt i 2 kategorier:

1. Unge under uddannelse uden særlige forhold skal indsende en tro- og loveerklæring.
2. Kommunalt anviste lejere skal indsende dokumentation fra kommunen på, at de stadig er berettigede til at bo i ungdomsbolig. Har du fået din bolig gennem RIU-Roskilde eller CIU (www.s.dk kan denne blanket ikke benyttes.

Alle indtastningsfelter i de tilhørende blanketter være udfyldt for at blive betragtet som gyldig studiedokumentation, herunder kunde-/lejemålsnummer.

Blanketterne skal indscannes og sendes pr. mail enten til din ejendomsadministrator eller info@ubsbolig.dk med angivelse af følgende i emnefeltet: Studietjek og dit kunde-/lejemålsnummer. Dit kunde-/lejemålsnummer fremgår af din huslejeopkrævning / BS oversigt og din lejekontrakt. Er du i tvivl om hvor du finder kundenummeret kan du finde yderligere oplysninger her.

Vi håndterer ikke zip-filer og kan heller ikke tilgå dokumenter mv., der ligger i fx dropbox, One Drive og lignende.

Da vi modtager mellem 3.000 og 4.000 skemaer er det vigtigt at kunde-/lejemålsnummeret fremgår både af skemaet og emnefeltet, hvis du indsender pr. mail.

Behandlingen af studietjekket vil foregå i perioden april, maj og juni 2023.

Hvis du ønsker flere oplysninger om hvordan vi behandler de personoplysninger du indsender ifm. studietjekket kan du læse mere her.

1. Unge under uddannelse uden særlige forhold indsender en tro- og loveerklæring. Du kan læse mere om en tro og loveerklæring her.
Som hovedregel bliver studietjek udført ved udfyldelse af en erklæring på tro og love. Hvis du opfylder betingelserne i erklæringen, skal du blot udskrive, udfylde, underskrive og sende den til UBSBOLIG A/S. Du kan dog senere blive udtrukket til stikprøvekontrol. Stort set alle kan benytte tro og- loveerklæringen.

Åbn tro- og loveerklæring her

2. Kommunalt anviste lejere indsender dokumentation fra kommunen på, at de stadig er berettigede til at bo i ungdomsbolig
Hvis du blev anvist lejemålet af kommunen, skal du indsende en udtalelse fra kommunen, hvoraf det fremgår, at du stadig er berettiget til at bo i ungdomsbolig.
Du kan bede din sagsbehalder udfylde nedenstående blanket, udskrive og underskrive skemaet. Det er vigtigt, at du oplyser din sagsbehandler om dit kundenummer, så blanketten bliver udfyldt korrekt.

Åbn kommunalt skema her