Tilbud på administration

TILBUD PÅ ADMINISTRATION

UBSBOLIG A/S er specialiseret i at arbejde med kollegie- og ungdomsboliger, almene familieboliger og ældre- og plejeboliger.

Kollegie- og ungdomsboligerne omfatter: almene ungdomsboliger, selvejende kollegier, støttede private kollegier, fondsejede kollegier og kollegier ejet af private investorer.

UBSBOLIG A/S har bygget, sat i drift, renoveret, administreret og indstillet til (studie)boliger gennem mere end 40 år.

Vi er overbevist om, at en tæt dialog med ejere, bestyrelser og beboere er udgangspunktet for en succesfuld indstilling og administration og danner fundament for et positivt samarbejde.

Medarbejderne i UBSBOLIG A/S har oparbejdet faglige og menneskelige kvalifikationer gennem erfaring og uddannelse og kender derfor segmentet meget indgående.

UBSBOLIG A/S er repræsenteret i såvel nationalt som skandinavisk samarbejde omkring kollegie- og ungdomsboliger, og vi har tæt kontakt til beslutningstagerne såvel på ministerielt som kommunalt niveau.

Det er vigtigt for os at være i dialog med unge for at have det bedste udgangspunkt for at forstå målgruppen. Derfor er vi altid i tæt dialog med de uddannelsessøgendes organisationer, ligesom vi to gange årligt mødes med beboerne, hvor vi både kan undervise om relevante emner men også indgå i dialog omkring optimering af administrationen og driften af ejendommene.
 

Tilbud

Fra idé, over byggeri, til ibrugtagning - til indstilling og/eller administration, kan vi hjælpe – enten ved at udføre opgaven på jeres vegne eller som rådgiver frem til ibrugtagning.

Det er selvfølgelig jer, der bestemmer, hvilken ydelse I vil have, og I betaler kun for det, I ønsker skal være omfattet. Vi ved, vi er konkurrencedygtige både i indhold og på pris. 

Lovgivning

Vi administrerer boliger efter såvel den almene lov (Lov om almene boliger og Lov om leje af almene boliger) som lejeloven. Alle almene boliger reguleres efter den almene lov, og selvejende kollegier, fondskollegier og ejendomme ejet af private investorer reguleres efter lejeloven. Vi har mange års erfaring med at arbejde efter begge regelsæt.
 

Ejendomsadministration

Vi udfører alle dele af sædvanlig ejendomsadministration - og meget mere.

Vi har endnu ikke mødt en kunde, der har haft et ønske, vi ikke kunne honorere. Vi sammensætter gerne vores ydelser efter den enkelte kundes behov og ønsker.

Vi har en standard ydelsesbeskrivelse vi kan gå ud fra, så vi sikrer, at I får lige den ydelse, I ønsker. Vi kan selvfølgelig også med det samme give et bud på ’en-normal-administration’ – som er den ydelse, de fleste af vore kunder ønsker og får. Under alle omstændigheder er dialog fundamentet, så vi (også) kan hjælpe jer med at finde ud af og forstå, nøjagtig hvilken ydelse I ønsker og har behov for.

Vi gennemfører årligt studietjek på de kunder, vi har i administration.

 
Ventelisteadministration

De fleste kunder ønsker naturligvis, at alle deres boliger er lejet ud – altid. Det vil vi gerne hjælpe med. Vi indstiller til mere end 7.000 kollegie- og ungdomsboliger i Københavnsområdet og Roskilde. Dertil kommer et antal boligorganisationer.

Kollegier og ungdomsboliger opført med støtte skal indstilles gennem et indstillingsudvalg, hvor indstillingen foregår efter meget præcise regler. Der er ikke samme krav til boliger ejet af private investorer og fondskollegier – og det betyder, at ejer selv kan lægge andre/egne ønsker ind i indstillingskriterierne.

Uanset om du er den ene eller anden type kunde, kender vi dine behov og kan hjælpe med at sammensætte præcis den ydelse, du måtte efterspørge.
 

Drift og vedligeholdelse 

UBSBOLIG kan tilbyde at tilrettelægge og styre alle opgaver inden for ejendommens daglige drift og vedligeholdelse og yde rådgivning om mulighederne for gennemførelse af renoverings- og forbedringsarbejder.

Det er valgfrit, om du ønsker at have ejendommens drift med i administrationen (de fleste kunder tilvælger dette). Hvis du ønsker, at UBSBOLIG A/S skal stå for den daglige drift af ejendommen, ansætter vi, på jeres vegne, en inspektør/vicevært, som vi udøver arbejdsgiverfunktionen overfor. Vi sørger for, at de ansatte på ejendommene indgår i vores inspektør/viceværtkorps, således at der altid er en afløser ved ferie og sygdom. Vores inspektører/viceværter er altid opdaterede med nødvendig viden og har ved vores inspektørmøder mulighed for at erfaringsudveksle med kolleger.

Det er også valgfrit, om I ønsker, at vi skal forestå eventuelle renoverings- og forbedringsarbejder. Disse arbejder honoreres altid efter særskilt aftale.

En naturlig del af driften er at udarbejde drift- og vedligeholdelsesbudgetter. Vi laver både det kommende års budget og et langtidsbudget.

Vores projektleder går sammen med inspektøren/viceværten og en repræsentant for ejer (bestyrelse/ejer/afdelingsbestyrelse) på en markvandring en gang årligt. Denne markvandring og de beslutninger, der træffes, danner baggrund for både næste års driftsbudget og for langtidsbudgettet.

Driftspersonalet (inspektører/viceværter) er typisk ansat direkte på ejendommen (hvorved der spares moms), men UBSBOLIG A/S udøver arbejdsgiverfunktionen på ejers vegne.

Vi afholder kvartalsvise møder med inspektører/viceværter, hvor vi har mulighed for at videreuddanne dem, og de har mulighed for at sparre med hinanden. Endelig bruger vi møderne til at forventningsafstemme, således at driftspersonalet på ejendommene fungerer som vores forlængede arm, så de på effektiv vis kan varetage jeres interesser. Hvis en kunde har særlige ønsker til driften, aftales det særskilt, og vi sørger for at driftspersonalet er informeret.
 

Bygge- og renoveringssager

Disse sager bliver der altid indgået særskilte aftaler om.

Vi har erfaring for både at bygge og renovere – en erfaring der er oparbejdet igennem mere end 40 år.