Mission, vision og identitet

Mission:
UBSBOLIG A/S’ grundlæggende mission er at skabe værdi.
Værdi for UBSBOLIG interessenter og økonomisk værdi for selskabet.

Vision:
Vi ønsker at fremstå som den mest attraktive boligorganisation for alle unge under uddannelse i Danmark uanset nationalitet.

Identitet:
UBSBOLIG skal adskille sig fra sine konkurrenter ved, at UBSBOLIG kender det segment, UBSBOLIG arbejder for, og segmentet kender os – studenter- og ungdomssegmentet. UBSBOLIGs kunder og samarbejdspartnere skal opleve UBSBOLIG som mere end et administrationsselskab. UBSBOLIG skal udvikle fundamentet for at have den bedste indsigt i og forståelse for segmentet.
UBSBOLIG adskiller sig ligeledes fra konkurrenterne ved, at UBSBOLIG er kendt for dygtige og engagerede medarbejdere. UBSBOLIG skal være det foretrukne valg på grund af det nærvær, kunderne oplever.

Strategien for 2015 til 2018:
Det er vores målsætning inden for de kommende år, direkte og gennem samarbejde med andre specialister på området:
• at sikre brugerne af UBSBOLIG en større indsigt og involvering i deres boligforhold via øget anvendelse af it
• at udbygge netværket blandt de interessenter, der beskæftiger sig med boliger til unge under uddannelse
• at sikre virksomhedens rolle som den foretrukne rådgiver - i bred forstand - når der bygges boliger til unge under uddannelse
• at udbygge kompetencer og systemer, når det gælder indstilling til boliger efter behovs-/ trangskriterier
• at udbygge positionen som den foretrukne virksomhed, når det gælder administration af kollegie- og ungdomsboliger
• at fastholde en arbejdsplads og organisation med fokus på kompetence, engagement og kreativitet
• at videreudvikle et højt informationsniveau såvel internt i organisationen som eksternt overfor kunder, interessenter og øvrige samarbejdspartnere, hvor UBS loyalt stiller sin viden til rådighed.
• at sikre loyale kunder gennem transparens, involvering og samarbejde