Intern venteliste

Man kan komme på intern venteliste til en anden bolig, men kun i den afdeling/ejendom man bor i. Det vil sige, at en lejer på én ejendom på Amager ikke kan komme på intern venteliste til en anden ejendom på Amager.

Kommer man på intern venteliste får man tilbudt en ledig bolig før den eksterne venteliste. Man kan komme på intern venteliste ved at kontakte sin ejendomsadministrator.

Opsigelse af nuværende lejemål
I forbindelse med den interne flytning skal UBSBolig a/s gøre opmærksom på, at man skal huske at opsige nuværende lejemål, men til fraflytning 14 dage efter overtagelsen på det nye lejemål. Dvs. der skal betales dobbelt leje i mindst 14 dage. Opsigelsesvarslet i henhold din lejekontrakt  er også gældende ved intern flytning.

Depositum
Vi gør opmærksom på, at depositum ikke overføres fra nuværende lejemål. Det vil sige, at der skal indbetales nyt depositum. Afregning af tidligere indbetalt depositum vil ske efter genudlejning.

Gæld
Hvis du/I har gæld på nuværende lejemål, skal denne betales, før der kan udstedes kontrakt på det nye lejemål.